Архива за категоријата: ‘Вести портал’

Добредојдовте

Објавено на 1 Јули 2010 на Администратор во Вести портал

Прво сакам да им даде на сите читатели добредојде во нашиот тематски портал кој ќе се справи со различни теми на тајните на светот и на историјата, НЛО, дезинформации, легенди и митови. Нашиот не е вест организација, туку едноставно виртуелен состанок место меѓу навивачите и аматерски истражувачи обединети од желбата да се знае [...]