Artikulo tag ‘nuklear’

Ang insidente Sailing, na kilala rin bilang ang South Atlantic Flash naganap sa 22 Setyembre 1979 sa pagitan ng South Atlantic at Indian Ocean sa timog ng South Africa. Sa US Vela satellite 6911 kinuha sa ibabaw ng mga karaniwang “Double zip” (ang unang maikli at masyadong matindi, na sinusundan ng isang mas mahaba at mas maliwanag) ng isang nuclear pagsabog [...]