ממשלת ברזיל על מנת להקליט תצפיות עב"מים

פורסם ב 12 אוגוסט 2010 של מנהל בתוך Ufology
תגיות:

מוזר אבל נכון: על הנושא של עב"מים אתה צריך לרשום את תפקיד חדש ומשמעותי שנקט ממשלה. אכן, במקרה של ברזיל יש משהו יותר: החלטה רשמית ומבצעי באופן מיידי, אשר דיווח ה-BBC בסעיף אמריקה הלטינית של אתר האינטרנט שלה.
L’amministrazione di Brasilia ha disposto che l’Aeronautica Militare d’ora in poi registri meticolosamente ogni avvistamento di oggetti non identificati. Il rapporto su tutto quello di inusuale che si noterà, dovrà essere il più dettagliato possibile: andranno inclusi anche eventuali filmati e fotografie. Nell’operazione saranno coinvolti pure i piloti civili e i controllori del traffico: i dati raccolti saranno conservati a Rio de Janeiro e messi a disposizione degli scienziati e dei ricercatori.
L’Air Force si è messa a disposizione, salvo precisare che si limiterà a registrare: non ordinerà insomma ai piloti di tentare l’ingaggio con gli Ufo (forse non è una cattiva idea…) e non si occuperà di approfondire i casi con ricerche specifiche, non avendo le strutture adatte per farlo.
Il fenomeno degli UFO ha avuto una certa escalation anche in Brasile. Nella storia ci sono almeno due episodi mai veramente chiariti.

Il primo risale al 1986: fu proprio l’Aeronautica a occuparsene, dal momento che alcuni jet dovettero decollare su allarme da una base di San Paolo; in cielo erano apparsi oggetti dalla natura e dal comportamento stranissimi.

Nove anni prima, invece, nella città amazzonica di Vigia si era registrato un caso collettivo, catalogabile in una via di mezzo tra gli incontri ravvicinati del terzo e del quarto tipo (che contemplano l’abduction, cioè il rapimento della vittima): חלק מהתושבים טענו כי הותקפו על ידי אדם שלא יכול להיות יבשתי, במובן של אדם או חיה.

לבסוף, לאחרונה העיתון “היום” פרסם את עדותו של בקר טיסה: “התצפיות שדווחו ברמה הגבוהה ביותר; אני מבין שהרבה שרים ואפילו נשיא לשעבר של הרפובליקה הודו כי ראו עב"מים”.

מה שנכון? Scanso די equivoci, חובבי עב"מים ברזילאים כבר ביקש שכל התיעוד שייאסף יהיה פומבי כפי שהוא. ללא מסננים וציפיות.

אדם אחד לא אוהב את המאמר הזה